Kecerdasan tentera Khalid ibn al-Walid

SEJARAH peradaban manusia mencatat banyak nama yang menggoreskan kisah di lembaran-lembaran zaman tentang kepakaran tentera yang layak ditiru. Di antara tokoh tentera yang paling cemerlang adalah panglima Islam Khalid bin al-Walid radhiallahu ‘anhu. Ia berada di puncak para ahli strategi militer. Kesimpulan itu berangkat dari kemampuannya menggetarkan benteng-benteng Parsi dan Romawi dalam hitungan tahun yang singkat sahaja -atas izin Allah. Padahal dua kerajaan itu adalah kerajaan kuasa besar. Kerana kepimpinan ketenteraan, Islam tersebar di Jazirah Arab, Iraq, dan Syam dengan mulia dan penuh wibawa.

Advertisement

Saking dahsyat dan hebatnya tipu daya (strategi) Khalid dalam berperang, sampai-sampai Abu Bakar memujinya dengan ucapan, “Demi Allah, orang-orang Rom akan lupa dengan tipu daya syaitan karena (kedatangan) Khalid bin al-Walid”. Abu Bakar radhiallahu ‘anhu juga mengatakan, “Para wanita tidak akan mampu lagi melahirkan seseorang seperti Khalid”.

Kaum muslimin mengenalnya dengan sebutan Saifullah (pedang Allah). Sebutan itu melekat bermula pada masa Rasulullah menyebutnya demikian di hari keislamannya, “Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan kepada orang-orang musyrik”.

Strategi Khalid bin al-Walid di Perang Mu’tah

Di Perang Mu’tah -perang yang terjadi pada tahun 8 H-, 3000 pasukan Islam dikepung oleh 100.000 pasukan Romawi. Pada masa itu, tiga panglima pasukan kaum muslimin gugur di Mu’tah: Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radiallahu ‘anhum. Kemudian orang-orang mengangkat Khalid bin al-Walid menjadi panglima.

Sedar dengan jumlah yang tidak sepadan, Khalid membuat taktik mundur yang begitu rapi. Gerakan mundur yang dirancang sedemikian rupa sehingga musuh takut untuk mengejar. Strategi yang unik, mundur dari medan perang, tetapi musuh yang jumlahnya sangat besar, tersusun, dan bersenjata lengkap malah merasa ketakutan. Sehingga mereka tidak berani mengejar. Kaum muslimin pun pulang dengan selamat. Malah, selepas peperangan, taktik itu memberikan ketakutan yang membekas. Pasukan Romawi yang sebelumnya meremehkan kaum muslimin, kini melihat mereka sebagai musuh yang menakutkan.

Peranan Besar Menghadapi Orang-Orang Murtad

Setelah Rasulullah ﷺ wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat menjadi pengganti beliau. Di masa itu, berlaku gelombang kemurtadan. Sebahagian kabilah yang dulunya muslim, kemudian keluar dari Islam. Yang dulu, membayar zakat di zaman Nabi ﷺ, kini tidak lagi menunaikannya. Madinah mendapat ancaman. Dasar berani pun harus diputuskan oleh khalifah baru.

Abu Bakar menetapkan dasar dan sikap tegas atas kesalahan ini. Ia mengutus panglima perangnya, Khalid bin al-Walid untuk menutup mulut pembangkangan. Melalui keputusan tegas Abu Bakar dan kemampuan tentera Khalid, Allah ﷻ kembalikan kewibawaan kaum muslimin di Jazirah Arab.

Membebaskan Negeri-Negeri Iraq

Setelah khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq memuktamadkan urusan dalam negeri, mulailah beliau berfikir mengamankan daerah perbatasan. Khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Parsi dan Romawi. Kerana bukan rahsia lagi, dua kerajaan besar ini tengah mempersiapkan diri menyerang Daulah Islamyah yang baru tumbuh.

Abu Bakar mengutus panglima-panglima terbaiknya untuk mengamankan sempadan. Khalid bin al-Walid membawa pasukan besar yang berjumlah 10,000 orang menuju Iraq. Al-Mutsanna bin Haritsah asy-Syaibani menuju wilayah Hirah. Iyadh bin Ghanam ke Daumatul Jandal dan kemudian bergabung ke wilayah Hirah. Dan Said bin al-Ash dengan 7000 pasukan menuju sempadan Palestin. Parsi dan Romawi pun dibuat sibuk oleh negara kecil yang berpusat di Madinah itu.

Khalid bin al-Walid berjaya merebut wilayah selatan Iraq, kemudian menakluk Hirah. Sementara pasukan Iyadh menghadapi kesulitan melawan orang-orang Ghasasinah. Khalid pun datang membantu Iyadh. Setelah itu, ia kembali lagi ke Iraq.

Rencana Menghadapi Romawi di Syam

Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu mengetahui Heraclius menyiapkan 240,000 angkatan perang untuk menyerang Madinah, ia sama sekali tidak gentar. Abu Bakar tidak merasa kecut sehingga merasa perlu merendahkan diri dan mengikat perjanjian damai dengan Maharaja Rom itu. Ia meresponnya dengan mengumumkan jihad ke seluruh Hijaz, Nejd, dan Yaman. Seruannya pun disambut dari segala penjuru.

Setelah para mujahid datang, Abu Bakar menyiapkan empat brigade serang menuju Syam. Empat kumpulan besar ini dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasnah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Amr bin al-Ash. Kabar persiapan pasukan Arab Islam menuju Syam pun didengar oleh tuan rumah Romawi. Heraclius menyiapkan sambutan untuk tamunya dengan pasukan yang sangat besar. Lebih daripada 120,000 pasukan disiapkan untuk menghadang pasukan Islam dari segala penjuru. Mengetahui besarnya jumlah pasukan musuh, panglima-panglima pasukan Islam berunding dan akhirnya bersepakat meleburkan 4 pasukan menjadi satu kumpulan sahaja. Strategi ini dipersetujui oleh Abu Bakar.

Strategi kaum muslimin juga direspon Romawi dengan menyatukan pasukan besarnya di bawah pimpinan Theodoric, saudara Heraclius. Jarak tempuh dua bulan perjalanan membuat panglima-panglima kaum muslimin ketar-ketir dengan stamina pasukan mereka. Mereka bimbang jarak tersebut membuat semangat tempur dan kesabaran pasukan menguap terdedah kepada teriknya matahari padang pasir. Ditambah lagi materi pasukan musuh yang besar dan lengkap. Mereka pun meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq.

Surat permohonan bantuan tiba di Madinah. Setelah berbincang dan mengetahui butir-butir keadaan di lapangan, Abu Bakar memandang perlunya peralihan kepimpinan pasukan. Perang besar ini memerlukan seorang pemimpin yang bijak strateginya dan berpengalaman. Ia memerintahkan agar Khalid bin al-Walid yang berada di Iraq berangkat menuju Syam. Abu Bakar perintahkan Khalid membahagi dua pasukannya. Setengah ditinggal di Iraq dan setengah lagi berangkat ke Syam. Pasukan Iraq, Khalid serahkan kepad al-Mutsanna bin Haritsah. Kemudian ia bersama pasukan lain berangkat menuju Yarmuk menambah materi pasukan kaum muslimin di sana.

Strategi ini bertujuan agar aktiviti ketenteraan di Iraq berjalan. Dan pasukan di Syam pun mendapat bantuan.

Daripada pengurusan Pasukan Saat Menuju Syam

Khalid menyiapkan batalion yang kuat. Yang terdiri daripada para panglima pilihan. Seperti: al-Qa’qa ‘bin Amr at-Tamimi, Mudarat bin al-Khattab, Mudarat bin al-Azwar, Ashim bin Amr, dll. Sampai akhirnya terkumpullha 10.000 pasukan berangkat menuju Syam.

Kecerdasan strategi tentera Khalid dalam Perang Yarmuk telah tampak sejak mula. Terlihat pada caranya memilih jalan menuju lembah Yarmuk. Ia memilih melewati gurun-gurun yang bergelombang dan mempunyai sumber air yang jarang berlaku, sehingga pergerakan pasukan tidak ketara. Kontur tanah beralun menyembunyikan pasukan dari penglihatan. Sementara sumber air yang jarang membuat orang-orang jarang tinggal atau melewati tempat tersebut. Sehingga kerahsiaan pasukan bantuan pun tetap terjaga. Tentunya strategi ini memerlukan pengenalan terperinci terhadap keadaan alam.

Khalid membincangkan bagaimana penyelesaian keperluan air pasukan dengan penunjuk jalannya, Rafi ‘bin Amirah. Rafi ‘menyarankan agar semua pasukan membawa air sekemampuan mereka masing-masing. Sedangkan kuda-kuda mereka disiapkan sumber air sendiri. Mereka membawa 20 onta yang besar. Unta-unta meminum air yang banyak. Kemudian pada saatnya nanti, mereka disembelih dan dimanfaatkan simpanan air di tubuh mereka untuk kuda-kuda yang kehausan. Sedangkan dagingnya dimakan oleh pasukan.

Khalid memberi motivasi kepada pasukannya dengan mengatakan, “Kaum muslimin, jangan biarkan rasa lemah menjalari kalian. Dan rasa takut menguasai kalian. Ingatlah, pertolongan Allah itu datang bergantung dengan niat. Dan besarnya pahala itu tergantung pada kadar kesulitan. Seorang muslim wajib untuk tidak bimbang terhadap sesuatu, selama Allah menolong mereka. “

Para pasukan respons kepada seruan Khalid, “Wahai Amir, Allah telah mengumpulkan banyak kebaikan pada dirimu. Lakukanlah strategi yang ada di benakmu dan berjalanlah bersama kami dengan keberkatan dari Allah “.

Laluan perjalanan pasukan Khalid adalah Qarqarah Suwa, Gerbang, Palmyra, al-Qaryatayn, Huwwarin, Marj Rahit, Bosra, dan destinasi terakhir Yarmuk. Pasukan ini berjalan melibas padang pasir di saat malam, pagi, dan menjelang tengah hari. Kerana di waktu-waktu tersebut cuaca tidak panas. Selain menjimatkan tenaga, cara ini juga menjaga penggunaan air agar tidak boros.

Strategi Perang Yarmuk

Sebelum tiba di Yarmuk, pasukan Khalid bertemu dengan pasukan Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Amr bin al-Ash, dan Syurahbil bin Hasnah di Ajnadayn. Kemudian para panglima itu berkumpul dan berdiskusi. Khalid berkata, “Jumlah pasukan musuh kira-kira 240,000 orang. Sedangkan jumlah pasukan kita 46,000 orang. Namun Al-Quran yang mulia mengatakan,

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين

“Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. “(QS: Al-Baqarah | Ayat: 249).

Tidak ada sejarahnya, perang dimenangi semata-mata kerana banyaknya jumlah. Tetapi kemenangan itu kerana mereka beriman kepada yang memerintahkannya, lurusnya niat, strategi untuk menang, dan persiapan. “

Setelah memahami idea-idea panglima yang lain dan mengetahui bahawa pasukan Romawi bersatu di bawah komando Theodoric, Khalid memantapkan pilihan menyatukan pasukan muslim di bawah satu komando pula. Strategi ini juga menutup celah syaitan untuk memecah belah pasukan apabila dipimpin oleh banyak pimpinan. Pada hari pertama perang, pasukan dipimpin oleh Khalid. Hari-hari berikutnya panglima yang lain bergilir-gilir menjadi pimpinan pasukan.

Tidak diragukan lagi, Khalid sangat mumpuni dalam mengatur strategi perang. Ia memenangi banyak perang di Semenanjung Arab dan berpengalaman menghadapi negara-negara besar. Kemampuannya mengeluarkan pasukan dari keadaan kritikal juga luar biasa. Dan strategi perangnya selalu berbuah kemenangan.

Khalid mula membahagikan pasukan Arab muslim menjadi 46 bataliyon. Setiap bataliyon terdiri dari 1000 pasukan dan dipimpin seseorang yang tangguh di antara mereka. Kemudian ia membahagikan pasukan-pasukan itu di tengah-tengah pasukan, sayap kanan, dan sayap kiri.

Jantung pasukan terdiri daripada 15 bataliyon di bawa pimpinan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Pasukan sayap kanan juga terdiri daripada 15 bataliyon yang dipimpin oleh Amr bin al-Ash dan Syurahbil bin Hasnah sebagai wakilnya. Demikian juga pasukan sayap kiri terdiri dari 15 bataliyon yang diketuai oleh Yazid bin Abi Sufyan. Satu bataliyon lain berada di garis belakang. Bataliyon ini dibenarkan bergerak bebas, bergantung keadaan perang. Pimpinan bataliyon akhir ini adalah Ikrimah bin Abi Jahl. Sementara Khalid bin al-Walid berada di tengah-tengah pasukan, memimpin mereka semua dari kedudukan tersebut. Setelah pasukan tersusun rapi, ia memberi semangat kepada mereka untuk berjihad dan bersabar dalam menghadapi musuh.

Khalid menyusun rencana, memerintahkan pasukannya menunggu Rom terlebih dahulu yang memulakan peperangan. Ketika kuda-kuda mereka sudah menyerang garis depan pasukan Islam, Khalid instruksikan agar pasukan tetap membiarkan mereka leluasa hingga masuk jauh ke dalam sehingga garis belakang pasukan. Di belakang, mereka akan diserang hendap pasukan kavaleri (pasukan berkuda) kaum muslimin. Keadaan itu akan memecah pasukan infantri Rom dan kavalerinya. Kaum muslimin pun boleh dengan mudah melibas infantri Rom.

Khalid memilih taktik difensif kerana di belakang mereka ada Kota Madinah yang harus dilindungi. Sedangkan orang-orang Romawi lebih memilih menyerang dahulu kerana mereka berada di lembah Yarmuk yang dikelilingi oleh tiga bukit. Ketika orang-orang Rom sampai di tempat itu, kaum muslimin menyeberangi sungai hingga berada di sisi kanannya. Dan orang-orang Rom dikepung bukit sementara di hadapan mereka ada pasukan kaum muslimin.

Apabila fajar hari, tanggal 28 Jumadil Ula 13 H, mulailah kaum muslmimin memprovokasi Rom. Sesuai rencana Khalid, pasukan berkuda Rom memasuki garis depan pasukan Islam. Dan Khalid telah menyiapkan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka. Keadaan berjalan sesuai rencana. Tentar-tentera Romawi diterkam oleh singa-singa Islam. Mereka lari kocar-kacir. Ada yang menuju sungai. Ada pula yang memasuki jurang-jurang. Mereka kian tersepit dan banyak yang tewas terbunuh.

Sedangkan pasukan infantri Rom berada dalam keadaan terikat. Kerana takut lari dari perang, pemimpin mereka merantai pasukan pejalan kaki ini, satu rantai 10 orang. Rantai itu membuat mereka sukar bergerak. Terlebih ketika salah seorang dari mereka cedera atau tewas. Perang berlangsung selama satu hari. Theodoric kabur dan akhirnya tewas terjerumus ke dalam jurang.

Kerugian yang diperoleh kaum muslimin pada perang ini kira-kira 3000 tentera terluka, sedangkan kerugian Romawi tak terhitung. Seorang dari pasukan Khalid menyatakan bahawa kerugian yang dialami Rom adalah 8000 orang Romawi tewas tersungkur di parit termasuk di antaranya Theodoric, saudara Heraclius. Khalid berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hamba-Nya yang beriman”.

Sebelum ini, ketika perang tengah berkecamuk, datang seorang utusan dari Madinah yang mengkhabarkan bahawa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu wafat. Kaum muslimin telah sepakat membaiat Umar bin al-Khattab radhiallahu ‘anhu sebagai penggantinya. Utusan itu juga mengkhabarkan, Khalifah Umar menukar Khalid bin al-Walid dengan Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai panglima utama pasukan. Khalid sengaja merahsiakan berita ini, bimbang kepekatan pasukan terpecah dan mengganggu moral pasukan jika diberitahu apabila perang berlaku. Setelah perang usai, Khalid meletakkan jawatan dan memberikannya kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. “Sekarang, engkaulah panglima besar pasukan. Aku adalah tentera engkau yang boleh dipercayai. Perintahkanlah aku, aku akan mentaati, “kata Khalid kepada Abu Ubaidah.

Wafatnya Panglima Besar

Nama Khalid bin al-Walid telah terukir dalam sejarah sebagai seorang panglima besar. Ia turut serta dalam perang-perang yang mengubah perjalanan sejarah. Mampu menghatam negara kuasa besar yang sebelumnya tak terkalahkan. Dan mengangkat martabat Daulah Islamiyah.

Setelah kemenangan di Yarmuk, Khalid memberi amaran kepada Raja Parsi, Kisra, yang juga ingin memerangi Islam. Khalid berkata, “Masuk Islamlah, pasti kau selamat. Jika tidak, sungguh aku akan datang menemui kalian bersama orang-orang yang mendambakan kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan “.

Pada masa membaca surat itu, Kisra merasa kecut. Ia mengirim utusan kepada Maharaja China untuk meminta bantuan. Maharaja China bertindak balas dengan mengatakan, “Wahai Kisra, tidak ada daya bagiku menghadapi kaum yang seandainya mereka ingin mencongkel gunung, nescaya mereka boleh melakukannya. Orang-orang yang takut kepada Allah, maka Allah membuat segala sesuatu takut kepada mereka “.

Di akhir hayatnya, ia hanya mempunyai harta berupa pedang dan kuda yang ia pakai untuk berjihad di jalan Allah. Pada masa itu ia menangis, “Inilah keadaanku, akan meninggal dunia di atas kasurku. Padahal tidak satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas sabetan pedang, atau tusukan tombak, atau luka bekas anak panah yang menancap di jalan Allah. Aku mati seperti seekor haiwan. Padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah. Kerana itu, jangan tidur mata-mata yang penakut “.

Benarlah firman Allah ﷻ,

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). “(QS: Al-Ahzab | Ayat: 23).

Daftar Pustaka:
– Al-Qusair, Abdul Aziz bin Abdullah. 2013. al-‘Abdqariyah al-‘Askariyah Fi Syakhshiyati Khalid bin al-Walid.

Oleh Nurfitri Hadi (@ nfhadi07)
Artikel www.KisahMuslim.com