Karbon kredit: Seminar rungkai pelbagai persoalan

TELAH selesai Seminar Alam Sekitar-Carbon Credit di Kota Bharu Kelantan semalam anjuran Institut Pemikiran Tok Guru Dato’ Bentara Setia (IPTG).

Advertisement

Kelantan sedang menerajui satu inisiatif besar dalam cabaran pemuliharaan hutan untuk kekalkan manfaatnya kepada dunia dan kehidupan. Mendahului semua kerajaan negeri, kerajaan pusat sekalipun, malah semua negara yang tidak tersenarai dalam  Anex 1 lanjutan dari Kyoto Protocol.

Saya berkeyakinan, semua langkah penting bagi melindungi Kerajaan Negeri, tanah, hutan dan rakyat Kelantan sudah diperhalusi dalam perjanjian pelantikan pihak yang terbabit dalam usaha meneroka inisiatif carbon credit sebagai hasil baru kepada negeri daripada hutan, keluar daripada  pergantungan kepada aktiviti pembalakan.

Sejak Sidang Kemuncak  Bumi di Rio De Janeiro 1992 dan Kyoto Protocol 1997, malah yang terkini di Paris 2016, dunia mengakui pertembungan antara pembangunan dan kesannya kepada alam sekitar sudah tiba di kemuncak yang membahayakan atmosfera. Dunia sedang berhadapan dengan ancaman kesan perubahan iklim yang makin gawat. Kita pun sedang melihatnya setiap hari.

Sejak itu, puluhan persetujuan bi-litarel dan uni-literal, penubuhan jawatankuasa antarabangsa melalui agensi PBB, deklarasi,  inisiatif dan kerjasama diadakan untuk mengawal kesan pelepasan gas rumah hijau, mengelak pemanasan global, menangani climate change dan mengelak kemusnahan kehidupan.

Malaysia yang semakin hilang suara dan pengaruh di arena antarabangsa dalam perdebatan dan rundingan isu alam sekitar diharap dapat menemui semula sentuhannya untuk menjayakan inisiatif carbon credit,  REDD,  REDD+, PES dan lain-lain kaedah pembiayaan tempatan dan antarabangsa sebagai ikhtiar mengelak kehilangan anugerah hutan akibat pembalakan, perlombongan, perladangan dan eksploitasi.

Melalui penjelasan dalam seminar ini, saya yakin Kerajaan Negeri telah mengambil semua langkah undang-undang yang sangat ketat dalam MoU yang dimeterai. Isu-isu yang dibangkitkan berkaitan pihak kedua dan ketiga adalah isu berasingan, di luar penglibatan Kerajaan Kelantan, dan tidak menjejaskan Kelantan secara langsung maupun tidak langsung. Tuduhan liar kepada Kelantan daripada sesetengah pihak adalah berdasarkan andaian sendiri. Ia hanya usaha menenggelamkan perkara baik, menempel imej buruk kepada usaha murni kerajaan negeri.

Kerajaan Malaysia, kerajaan negeri, masyarakat sivil, NGO, syarikat swasta, multinational company, pakar alam sekitar, penggerak pembangunan lestari dan ahli politik wajar menyokong usaha Kerajaan Kelantan menerokai usaha ini tanpa prejudis, apalagi mencipta isu-isu politik yang ‘bodoh’ untuk menghalang usaha baik ini.

Saya mencadangkan Kelantan turut meneroka semua laluan untuk membentuk mekanisme yang strategik bagi merealisasikan usaha ini, termasuk melalui kaedah waqaf carbon credit.  

Semoga usaha ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. – HARAKAHDAILY 11/7/2017

karbonkred 2