Pesanan kepada pemuda ummah

Ulasan Buku Risalah ila Syababil Ummah / Dr Raghib al Sirjani – Siri ke-3

Advertisement

KETIKA mana telah turunnya wahyu ke atas Rasulullah SAW, kepada siapakah wahyu itu disampaikan? Siapakah generasi yang membawa risalah Islam ini? Siapakah generasi yang terus memberi komitmen membawa risalah Islam?

Siapakah generasi yang bertekad mengubah sistem kehidupan jahiliah Mekah secara keseluruhan bahkan dalam mengubah sistem kehidupan jahiliah di muka bumi ini secara amnya bukan sekadar di zamannya sahaja, bahkan juga sehingga ke hari kiamat?

Kesemua persoalan ini adalah menunjukkan ketinggian dan kehebatan pemuda di zaman Rasulullah SAW yang diiktiraf dalam al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW. Merekalah yang disebut sebagai generasi as sabiquun al awwalun minal muhajirin wal anshor, merekalah sebaik-baik generasi yang disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadith yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah B Mas`ud r.a. Sabda Rasulullah SAW , “ Sebaik-baik manusia adalah pada qurunku, kemudain orang yang mengikuti mereka dan kemudian yang mengikuti mereka”.

Siapakah generasi yang akan berhadapan dengan keangkuhan Taghut di Mekah dan keangkuhan Taghut di Semenanjung Tanah Arab, kemudian mampu menggegarkan serta menjatuhkan kezaliman dan keangkuhan Parsi dan Rom?

Umat Islam hari ini perlu merujuk dan melihat sejarah mereka sekiranya kita ingin mengikut jejak langkah sebagai ummah terbaik (khaira ummah). Sudah tentulah pemuda hari ini khususnya tidak ingin ditafsirkan sebagai buih-buih dilautan atau sampah sarap yang berada di sungai sebagaimana dalam Hadith Rasulullah SAW. Sejarah telah mencatatkan tokoh-tokoh besar pemuda di zaman Rasulullah SAW.

Antaranya tokoh seperti Az Zubair al Awwam yang merupakan panglima tentera Islam serta pembantu kanan Rasulullah SAW. Beliau juga seorang pahlawan yang berani lagi agresif. Mengikut sejarah, beliau telah Islam pada umur 15 tahun, iaitu kalau dibandingkan hari ini, pada umur tersebut pemuda sedang berada diperingkat sekolah menengah.

Apa yang kita dapat lihat hari ini pemuda yang sedang berada di sekolah menengah? Adakah di sana terdapat pemuda di peringkat ini yang sentiasa berintelektual, bijaksana, ada cita-cita dan kuat berusaha seperti Az Zubair al Awwam?

Mengapakah pemuda atau penuntut di peringkat sekolah rendah atau menengah hari ini sunyi daripada perkara-perkara yang baik dan tiada dalam pemikiran mereka melainkan filem-filem yang berlambak, nyanyian yang pelbagai serta permainan yang tidak berfaedah?

Mengapa pemuda masih kekal masa dan waktu di hadapan televisyen, internet, video, atau masih menghabiskan waktu dengan permainan seperti Billiard dan seumpamanya dan tidak menghabiskan masa untuk agama, menunut ilmu, menajamkan fikiran, menghubungkan tali persaudaraan, berdakwah, atau tujuan yang baik serta pekerjaan yang lebih penting? Tentulah di sana terdapat kepincangan yang harus dihitung dan dilihat semula.

Sejarah juga mencatatkan pemuda di zaman Rasulullah seperti Talhah b Ubaidillah yang merupakan salah seorang tenaga utama kepimpinan jemaah Islam bagi generasi pemuda di Mekah.

Dalam aspek dakwah, beliau adalah sahabat besar dan memainkan peranan penting terhadap penyebaran dakwah Islam. Manakala pada aspek peperangan, kehebatan beliau tidak dapat dinafikan lagi yang mempunyai keberanian luar biasa serta kemahiran yang tinggi sehingga beliau digelar oleh Rasulullah SAW sebagai Talhah al Khair kerana bukan sahaja terkenal dengan kelebihan yang dalam aspek peperangan bahkan beliau sangat mempunyai sifat yang pemurah dalam melakukan infaq di jalan Allah SWT.

Beliau juga seorang sahabat dan pemuda yang telah menerima Islam pada umur yang sangat muda iaitu pada umur 16 tahun.

Generasi awal Islam juga telah dapat dibuktikan kehebatan dan keagungan sejarah kehidupan mereka melalui seorang pemuda dan sahabat iaitu Saad b Abi Waqash. Beliau juga tidak kurang hebatnya dari aspek keberanian dan kegagahan kerana beliau dikatakan sahabat pertama yang menumpahkan darah semata-mata Islam. Beliau juga adalah satu-satunya sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk Baginda menjadikan Ibu dan ayah Baginda sebagai jaminan ketika mana dalam peristiwa perang uhud, Baginda telah berkata kepada Sa`ad: Wahai Sa`ad, lontarkanlah panah itu, ayah dan ibuku sebagai jamninannya. Sejarah juga telah membuktikan beliau telah menerim Islam pada usia 17 tahun.

Al-Arqam b Abi Al-Arqam, namanya tercatat dalam lipatan sejarah Islam sebagai lelaki yang mempunyai kemuliaan dan kehebatan tersendiri iaitu apabila rumahnya menjadi markaz dan pusat perkaderan kader-kader dakwah Islam selama 13 tahun di Mekah.

Beliau berasal dari kabilan Bani Makhzum, iaitu satu kabilah yang saling bertelingkah dikalangan para pemimpinnya bersama dengan kabilan Bani Hashim. Beliau adalah sahabat yang menerima Rasulullah SAW dari kalangan kabilah Bani Hashim sebagai tetamu di rumahnya walaupun tidak syak lagi perkara itu akan menyebabkan kesulitan serta berisiko tinggi antara kalangan pemimpin kabilahnya, lebih-lebih lagi Abu Jahal adalah sebagai pemimpinnya.

Walaubagaimanapun, itulah sahabat yang bernama Al-Arqam b Abi Al Arqam r.a yang sanggu bergadai nyawa mengorbankan dirinya semata-mata untuk Islam. Beliau telah menerima Islam pada usia 16 tahun. Pemuda-pemuda seperti Zubair, Talhah, Sa`ad dan Al Arqam merupakan sahabat-sahabat Rasulullah yang agung, bukan kerana kehebatan umur mereka, akan tetapi kehebatan dari aspek kedudukan, ketajamam akal, kesungguhan dan keazaman, keimanan, amal dan akhlak.

Tiada pemuda sehebat dan setanding Ali b Abi Talib di zaman generasi awal Islam, kerana Beliau merupakan kanak-kanak terawal di zaman tersebut yang menerima Islam iaitu pada usia 10 tahun. Hanya pada usia 10 tahun. Dalam erti kata yang lain akal seseorang kanak-kanak berumur 10 tahun  belum mencukupi syarat seorang mukallaf sudah mampu menguasai perkara-perkara yang rumit dalam agama yang secara logiknya hanya mampu dibicarakan oleh kalangan orang dewasa.

Perkara seperti pemikiran ketuhanan yang bersifat maha Esa, pemikiran kenabian dan kerasulan, wahyu dan malaikat, kebangkitan hari kiamat, syurga dan neraka, serta kehidupan dan kematian pada jalan Allah. Bahkan dalam umur yang begitu muda sudah mampu mengendalikan perkara-perkara besar dalam urusan agama ketika suasana penentangan yang begitu hebat terhadap penyebaran Islam di Mekah seperti jalan rahsia menuju ke rumah Al Arqam B Abi Al Arqam, menunaikan ibadat solat di tempat tersembunyi, dan membaca al Quran jauh dari penglihatan manusia.

Zaid b Thabit yang telah diberi jolokan Penulis Wahyu, merupakan sahabat Rasulullah SAW yang juga menerima Islam sejak mencapai usia 13 tahun. Sedangkan umur sebegini seorang kanak-kanak masih belum mencapai usia baligh.

Walaubagaimanapun, usia muda sebegini tidak menghalang beliau menyibukkan diri dengan permasalahan ummah. Pernah dalam satu peristiwa tentera Islam bersedia untuk berperang dengan tentera musyrikin, maka beliau bergerak dengan penuh semangat, hatinya bergelojak dan meronta-ronta untuk turut serta bersama dengan tentera Islam, hinggakan beliau mengeluarkan pedang dan dikatakan pedang itu lebih panjang dari fizikal badannya.

Oleh kerana semangat yang ada, apabila sampai sahaja di tempat perkumpulan tentera Islam Rasulullah mendapati ada seorang budak yang masih kecil dari aspek umur dan fizikalnya maka Rasulullah bimbang akan terbinasanya. Lantas Baginda menolak dan tidak menerimanya sebagai salah seorang anggota tentera Islam. Itulah Zaid B. Thabit r.a.

Disediakan Oleh:
Lajnah Dakwah Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan Sesi 2017-2019