Keseluruhan 525,025 peroleh hak milik strata

JUMLAH skim pembangunan yang telah memperoleh hakmilik strata adalah sebanyak 8,851 skim yang melibatkan sejumlah 525,025 hak milik secara keseluruhan.

Advertisement

Demikian jawapan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Kehidupan Bandar negeri, Datuk Iskandar Abdul Samad kepada soalan Ng Sze Han (Kinrara) pada persidangan Dewan Negeri Selangor.

Walau bagaimanapun, katanya siasatan oleh pihak PTGS mendapati bahawa terdapat 276 skim pembangunan yang layak mengemukakan permohonan, tetapi pihak pemaju atau pemilik tanah masih belum mengemukakan permohonan bagi memperoleh hak milik strata.

Di samping itu juga, ujar beliau PTGS sedang menyemak status 849 skim pembangunan lagi bagi menentukan sama ada layak untuk membuat permohonan hak milik strata.

Statistik skim pembangunan yang belum mempunyai hak milik strata mengikut Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah seperti berikut:

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN  JUMLAH SKIM  BELUM MEMOHON STRATA  MASIH DALAM SIASATAN
1 Majlis Bandaraya Shah Alam           227                   10                                              20
2 Majlis Bandaraya Petaling Jaya       212                   17                                             169
3 Majlis Perbandaran Subang Jaya    284                   28                                             134
4 Majlis Perbandaran Ampang Jaya   269                   60                                              38
5 Majlis Perbandaran Kajang              306                   38                                              100
6 Majlis Perbandaran Klang                258                   24                                               72
7 Majlis Perbandaran Selayang          310                   10                                               222
8 Majlis Perbandaran Sepang             299                   59                                               45
9 Majlis Daerah Hulu Selangor           86                     26                                                11
10 Majlis Daerah Sabak Bernam         2                      0                                                   2
11 Majlis Daerah Kuala Langat          35                       4                                                   29
12 Majlis Daerah Kuala Selangor      19                      0                                                     7
JUMLAH BESAR                               2,307               276                                                   849

Menurutnya, di antara faktor-faktor utama yang menyumbang kepada kelewatan proses pengeluaran hak milik strata adalah:

i. Urusan tanah yang belum diselesaikan, sebagai contoh, tanah belum disatukan atau dipecah sempadan, premium yang masih belum diselesaikan, dan tanah yang masih berstatus hak milik sementara.

ii. Bangunan yang tiada CF (Sijil Kelayakan Menduduki) atau CCC (Perakuan Siap dan Pematuhan), dan bangunan yang dibina terlebih dari sempadan lot.

iii. Pemilik atau pemaju yang telah mempunyai masalah kewangan, atau telah digulung dan masih di dalam tindakan insolvensi.

Tambahnya, dalam usaha untuk menjaga kebajikan rakyat dan meneraju inisiatif “Peduli Rakyat”, kerajaan negeri melalui Pejabat Tanah dan Galian Selangor telah pun mengambil beberapa tindakan proaktif dengan mengadakan aktiviti “turun padang” dari semasa ke semasa secara giatnya.

“Inisiatif ini dapat membantu meningkatkan kesedaran pihak pemilik hartanah, pemaju dan juga pihak-pihak berkepentingan lain tentang kepentingan dokumen hak milik strata serta kepentingan pengurusan strata yang efektif,” jelasnya lagi.

Katanya, aktiviti seperti mesyuarat dan perjumpaan bersama pihak Pesuruhjaya Bangunanan (COB) dan Badan Pengurusan Bersama (JMB) telah diadakan dan sejumlah 209 skim telah terlibat di dalam aktiviti ini, di mana secara tidak langsung telah membantu dalam peningkatan permohonan hak milik strata.