Mana betul, baharu atau baru?

SUDAH 63 tahun lebih merdeka dan Dewan Bahasa dan Pustaka wujud lebih awal, bahasa Melayu dengan ejaan-ejaannya, jawi dan rumi berkembang mengikut kemajuan dan kelajuan pembangunan dan rakyatnya.

Advertisement

Subki 1Bahasa Melayu mengikut asalnya mungkin dipengaruhi bahasa dan kata-kata Sanskrit, Bangala dan suku sakat itu. Terutama zaman Hindu dan Budhanya. Bila datang Islam ia ikut pengaruh Arab dan Parsi. Datang Inggeris berkembang lagi.

Bahasa manapun demikian dipengaruhi oleh masa dan perkembangan. Hanya Latin dan Yunani – Greek – dikira bahasa mati tidak dipengaruh oleh sebarang perkembangan. Arab yang dikukuh dengan bahasa al-Quran pun mengambil pakai kalimah Parsi dan barat.

Begitulah bahasa dan istilah terpakai dan berkembang mengikut pertuturan dan pemakaian bahasa. Betullah dulunya kalimah baru itu asalnya baharu. Tetapi perkembangan setengah kalimah yang ada ha di tengahnya, ha itu sudah tidak diguna lagi.

Ejaan baharu dulupun tidak seragam. Orang Kelantan mengeja nama ibu negerinya Kota Bharu. Johor pula mengeja Johor Bahru. Bila Selangor membuka penempatan di Kuala Lumpur diejanya Kampung Baru.

Kita hendak kata baru betul atau baharu betul. Dewan yang ada autoriti bahasa cuba mengembalikan kalimah asalnya baharu. Hampir 100 tahun kalimah pakai semula ialah baru.

Zaman Dato’ Onn, mereka tidak kata merdeka itu merdeka. Lidah dan tekaknya memakai kalimah merdeheka. Indonesia menyenangkan dengan merdeka. Maka siapa yang kata merdeheka adalah Melayu sebelum merdeka.

Melayu yang maju terutama media ekonomi, ruang dan ejaan, memendekkan mana kalimah yang boleh dipendek. Rata-rata tidak gunakan sahaja seperti dulu, tapi guna saja. Dulu mereka guna dahulu, kini dulu saja.

Saya yang kita guna sekarang dari sahaya. Sahaya itu kata sinonim hamba. Setengah orang dulu membahasakan dirinya hamba. Maksudnya sahaya. Hamba sahaya merujuk kepada maksud kaum hamba abdi. Masih ada orang Melayu pakai kalimah sahaya. Tetapi umumnya tak pakai demikian lagi sebaliknya saya.

Orang jarang lagi gunakan kalimah bahagi, tetapi bagi saja. Bahagi tinggal istilah matematik iaitu bahagi selain daripada campur, tolak dan darab.

Justeru, Umno sebelum merdeka menggunakan terma bahagian, terpakailah itu tapi ada yang menggunakan bagian.

Inggeris sendiri tidak lagi menggunakan bahasa dan kalimah yang dipakai seribu tahun dulu. Bibel purba guna thau, thee dan lain-lain. Orang sekarang tak faham. Bahasa rasmi Amerika adalah bahasa Inggeris. Sastera England mengeja terjemahan warna dengan colour tetapi banyak buku di Amerika mengejanya color. Itu pada zaman sebelum ada Facebook dan seumpamanya.

Jika diamati kalimah ejaan duhulu tidak macam dulu lagi, banyaklah kalimahnya.

Cuma Dewan yang dulunya dilihat meninggalkan alam klasik, kini cuba balik ke zaman kelasik sedang dunia kita yang maju dan laju mahu meringkaskan apa yang boleh diringkas.

Bagi saya, baru pun betul baharu pun betul. Dahulu betul, dulu pun betul. Biarlah pengguna bahasa itu memajukan bahasanya dengan bahasa yang senang dan mudah baginya.

Kita sekarang sudah merdeka, bukan zaman merdeheka lagi. – HARAKAHDAILY 23/1/2019