Smart farming: Perlu pelaksanaan menyeluruh

SAYA menyambut baik konsep pertanian pintar (smart farming) yang disarankan oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-bangsa Bersatu (FAO) untuk dilaksanakan secara menyeluruh dalam pertanian yang merangkumi sektor pertanian, perikanan, ternakan dan perladangan termasuk pemain taruh industri makanan negara ini.

Pertanian pintar adalah satu konsep perubahan kaedah pertanian tradisional kepada pertanian moden yang menggunakan teknologi seperti GPS, internet tanpa sempadan (IOT), pengimbasan tanah dan pengurusan data yang selari dengan revolusi industri 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dalam pertanian sekali gus mengurangkan kebergantungan sumber makanan import dan menghasilkan rantaian makanan yang cekap.

Walhal, cadangan Kerajaan untuk memperkenalkan pertanian pintar ini dialu-alukan selaras dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB2030) demi menjamin kemaslahatan rakyat. Namun begitu, dasar baharu pertanian pintar yang diuar-uarkan akan diumumkan oleh Kerajaan pada suku akhir tahun 2019 masih menjadi tanda tanya. Persoalannya, bilakah dasar tersebut akan diumumkan?

Tambahan pula, dalam Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12) agenda pertanian pintar ini merupakan insentif khusus dalam pertanian dan industri makanan pada tahun ini. Saya berharap konsep ini diperincikan lagi dengan pelan induk yang berstrategi termasuk dalam Dasar AgroMakanan Negara (2021-2030) dan Pelan Induk Perindustrian Keempat (2021-2030).

Di samping itu, rakyat termasuk golongan muda juga perlu diberikan pendedahan dan tunjuk ajar secara terperinci dalam pelaksanaan pertanian pintar ini. Bahkan, selain penggunaan teknologi digital dalam pertanian pintar, petani juga perlu diberikan galakan dan didikan untuk melaksanakan pertanian yang mesra alam demi menjaga kelestarian alam sekitar. Oleh itu, Kerajaan perlu agresif dan proaktif dalam melaksanakan pertanian pintar ini yang turut menarik minat anak-anak muda untuk menceburi bidang pertanian.

Akhir sekali, selain pelaksanaan konsep pertanian pintar yang secara holistik dan berstrategi dilakukan, Kerajaan juga perlu bersedia mengawal pengurusan sisa elektronik (e-waste) dari sekarang dengan pertambahan penggunaan teknologi moden dalam masa 10 tahun akan datang.

“Islam Memimpin Perpaduan”

YB CHE ALIAS HAMID
Ahli Parlimen Kemaman – HARAKAHDAILY 4/2/2020

Advertisement