Ahli Parlimen yang dipilih harus jujur dan telus

BADAN Perhubungan PAS Negeri Sarawak mengucapkan tahniah kepada pelantikan Ahli Parlimen PAS sebagai Menteri Persekutuan serta Timbalan Menteri yang baru dalam Kabinet Perikatan Nasional (PN) di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia ke-8.

Begitu juga dengan Ahli Parlimen Sarawak terutamanya dari GPS (Gabungan Parti Sarawak) yang juga dilantik sebagai Menteri dan Timbalan Menteri di peringkat Persekutuan. Mudah-mudahan, dengan pelantikan ini, ia akan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat Malaysia dan rakyat akan dapat menilai kemampuan PAS untuk mentadbir negara.

Ramai Ahli-ahli Parlimen GPS dari Sarawak yang telah dilantik oleh Kabinet juga perlu mengambil kesempatan ini untuk berkhidmat kepada rakyat Sarawak dengan lebih baik. Ramai Ahli Parlimen Sarawak termasuk wakil PAS di Kabinet boleh menyuarakan kebimbangan rakyat dan menyelesaikan isu-isu yang masih belum selesai. Kebajikan rakyat perlu diberi keutamaan, termasuk infrastruktur luar bandar yang masih tertinggal.

Advertisement

Kepada semua Ahli Parlimen yang terpilih jadi Menteri dan Timbalan Menteri, selamat menjalankan tugas dengan telus, amanah dan dapat memberi perkhidmatan terbaik buat semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama.

JOFRI JARAIEE
Pesuruhjaya PAS Sarawak

English version

The elected MPs should be honest and transparent

Sarawak State PAS liaison congratulates the appointment of PAS MPs as the Federal Minister as well as the new Deputy Minister in the National Alliance (PN) Cabinet under the leadership of Tan Sri Muhyiddin Yassin, the 8th Prime Minister of Malaysia.

The same goes for Sarawak MPs especially from GPS (Gabungan Parti Sarawak) who are also appointed as Ministers and Deputy Ministers at the Federal level. Hopefully, with this appointment, it will provide the best service to Malaysians, and the people will be able to evaluate PAS’s ability to govern the country.

Many GPS MPs from Sarawak who have been appointed by the Cabinet should also take this opportunity to serve the people of Sarawak better. Many Sarawakians MPs including PAS representatives in the cabinet can voice people’s concerns and resolve the issues that are still pending.

The welfare of the people should be given priority, including rural infrastructure that is still lagging behind.

To all MPs elected as Ministers and Deputy Ministers, we wish you all to carry out a transparent, trustworthy and can provide the best service for all people regardless of race and religion.

Yours faithfully,
JOFRI JARAIEE
Sarawak PAS Commissioner cum Miri PAS Chief – HARAKAHDAILY 10/3/2020