Sumbangan NGO kepada keluarga terjejas

JAWATANKUASA Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Kuala Suai dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Rumpun Islam Sejagat Miri (KERIS) telah turun padang dalam menyampaikan sumbangan makanan keperluan asas kepada 11 keluarga yang terjejas akibat kesukaran untuk keluar mencari makanan

Lanjutan tempoh PKP yang masuk fasa ke-3 menyebabkan mereka juga sukar untuk bekerja. Sumbangan disampaikan oleh wakil dari Melemas Plantation Sdn. Bhd. kepada En. Yusoff Awg Kerta, Setiausaha JKKK Kuala Suai.

Dua kenderaan pacuan 4 roda telah diluluskan oleh pihak berkuasa yang membolehkan pemandu membawa bekalan makanan asas di sepanjang jalan kerikil ke ladang untuk sampai ke destinasi mereka.

Advertisement

Turut hadir semasa menyampaikan sumbangan ialah adalah Ayahanda Guru Bidin Bin Tahir, penaung dan pengasas Pertubuhan Kebajikan Islam Miri (KERIS). Kami berharap sumbangan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka yang sangat memerlukannya.

JOFRI JARAIEE
Pesuruhjaya PAS Sarawak

English version

The contribution of NGOs to the affected families

The Kuala Suai Village Development and Security Committee (JKKK) in collaboration with the Pertubuhan Kebajikan Rumpun Islam Sejagat Miri (KERIS) has come down in delivering basic food donations to 11 affected families due to difficulties in going out for food.

The extension of the 3rd phase of the MCO makes it difficult for them to work. The donation was presented by a representative from Melemas Plantation Sdn. Bhd. to En. Yusoff Awg Kerta, JKKK Kuala Suai secretary.

Two 4-wheel drive vehicles have been approved by the authorities that allow drivers to carry basic food supplies along the gravel road to the farm to get to their destination.

Also present when presenting the donation was Ayahanda Guru Bidin Bin Tahir, patron and founder of the Pertubuhan Kebajikan Rumpun Islam Sejagat Miri (KERIS). We hope these donations to alleviate the burden borne by those who need it most.

Yours faithfully,
JOFRI JARAIEE
Sarawak PAS Commissioner cum Miri PAS Chief – HARAKAHDAILY 24/4/2020