Naratif Malaysia Baru: Bebas menukar agama?

SALAH satu rumusan Forum ‘Naratif Malaysia Baharu’ yang dibuka dan ditutup oleh dua pemimpin DAP, Steven Sim Chee Keong dan Michelle Ng Mei Sze, di Mega Chinese Methodist Church pada 14 September 2019 adalah begini: Peruntukan Islam agama Persekutuan dalam Perkara 3(1) tidak boleh mengatasi peruntukan lain dalam Perlembagaan Persekutuan, termasuk kebebasan untuk menukar agama.

Advertisement

Rumusan ini disampaikan oleh moderator forum, Philip Koh, yang jelas kelihatan tidak senang dengan tindakan mahkamah membenarkan peruntukan mengenai Islam, Melayu dan Raja mengatasi Perkara-perkara lain dalam Perlembagaan Persekutuan.

Sama-sama kita amati ucapan Philip Koh ini:

“Kebangkitan Islam adalah sebahagian daripada keseluruhan 3 R yang kita perkatakan: Agama, Kaum, Raja. Isu-isu ini adalah meluas dalam cara di mana saya, sebagai seorang peguam, bila saya lihat kepada mahkamah, bila pada satu ketika mahkamah kelihatan membenarkan 3 R untuk mengatasi Perkara-perkara lain dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3(1) memang menyebut, dan kita mesti memberinya penekanan dan penghormatan, bahawa Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi Perkara 3(4) adalah amat jelas, ia menyebut bahawa tiada apa-apa dalam perisytiharan ini yang mengurangkan, menjejaskan atau melemahkan mana-mana perkara lain. Dan saya akan memanggil beliau seorang kawan, Tan Sri Malanjum, mantan Ketua Hakim Negara, saya ingat beliau dalam kes Lina Joy, sesetengah kita pernah dengarnya, beliau menyebut, “Hello, hello, ada sesiapa yang lihat kepada Perkara 3(4)?” Beliau sesatunya suara yang tidak bersetuju tetapi terdapat suara-suara dominan dalam kehakiman yang menggunakan Perkara 3(1) untuk mengatasi Perkara-perkara lain, termasuk kebebasan untuk seseorang menukar agamanya.”

Resurgent Islam, right, is part of this whole the 3 Rs that we talked about: Religion, Race, Rulership. These issues are pervasive in a way of which I, as a lawyer, when I look at the courts, when at one point the court seems to allow the 3 Rs to trump, not Donald Trump but to trump, the interpretive articles of the Federal Constitution. Article 3(1) says indeed, and we must give it all the weight and respect, that Islam is the religion of the Federation, but Article 3(4) is so clear, right, it says that nothing in this declaration shall derogate, shall affect or impair any other articles. And I would call him a friend, Tan Sri Malanjum, the retired Chief Justice, right, I remember him in the Lina Joy’s case, right, some of us have heard of that, he said, “Hello, hello, is anybody looking at Article 3(4)?” He was the single dissenting voice and yet there were dominant voices in the judiciary that used the Article 3(1) to trump the other articles, including the freedom of someone to convert and to change his religion or her religion.”

Tidak bercorak politik lagikah forum yang sebegini rupa ini? – HARAKAHDAILY 20/9/2019